ปิด Maintenance ทุกวันอังคาร
เวลา 06.00-10.00 น.
Game Info

1. ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดี หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.xshot.in.th/ จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความต้อนรับ ให้คลิกปุ่ม Next  (ก่อนที่จะติดตั้งให้ปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังใช้งานทั้งหมด)

2. อ่านข้อตกลงในการติดตั้ง คลิก I accept the terms in the agreement (A) จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อ

3. ในการติดตั้งเกม ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งจากที่กำหนดไว้ให้คลิกปุ่ม Browse กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next (แนะนำว่าควรกำหนดตำแหน่งตามที่กำหนดให้)

4. กำหนดชื่อเกมในStart menu คลิกทำเครื่องหมายในช่อง Don’t create a Start Menu folder ถ้าไม่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใน Start Menu จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. คุณสามารถสร้าง Short cut ไว้ที่หน้าเดสก์ทอป และใน Quick Launch ได้ โดยคลิกทำเครื่องหมายในช่อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

6. คลิกปุ่ม Install เพื่อเริ่มการติดตั้งเกม

7. โปรแกรมจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Finish
LogoFB
Copyright©2016 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved
Call Center. 02-391-7494-5, 02-381-3368 (09.00 น.-18.00 น.)
Email support : gmxshot@hotmail.com