1 2 3

ปิด Maintenance ทุกวันอังคาร เวลา 06.00-10.00 น.

Game Info
วันที่ 22/4/2552 10:21:21
Setup การติดตั้งเกม


1. ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดี หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.xshot.in.th/ จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความต้อนรับ ให้คลิกปุ่ม Next  (ก่อนที่จะติดตั้งให้ปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังใช้งานทั้งหมด)

2. อ่านข้อตกลงในการติดตั้ง คลิก I accept the terms in the agreement (A) จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อ

3. ในการติดตั้งเกม ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งจากที่กำหนดไว้ให้คลิกปุ่ม Browse กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next (แนะนำว่าควรกำหนดตำแหน่งตามที่กำหนดให้)

4. กำหนดชื่อเกมในStart menu คลิกทำเครื่องหมายในช่อง Don’t create a Start Menu folder ถ้าไม่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใน Start Menu จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. คุณสามารถสร้าง Short cut ไว้ที่หน้าเดสก์ทอป และใน Quick Launch ได้ โดยคลิกทำเครื่องหมายในช่อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

6. คลิกปุ่ม Install เพื่อเริ่มการติดตั้งเกม

7. โปรแกรมจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Finish

LogoWinner
LogoFB LogoYoutube LogoLine


Copyright©2014 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved
Call Center. 02-381-3367-71, 02-391-7494-6 (09.00 น.-22.00 น.)
Email support : gmxshot@hotmail.com